Onderzoeken die wij uitvoeren tijdens je zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zullen er een aantal onderzoeken plaatsvinden. Sommige hiervan zullen alleen op indicatie plaatsvinden. Hieronder kun je lezen wat deze onderzoeken inhouden.

Uitgebreid bloedonderzoek

Tijdens de eerste controle zullen we bloed bij je afnemen om deze te testen op een aantal relevante waarden voor de zwangerschap.

Je bloed wordt onderzocht op:

  • Je bloedgroep, rhesus-c en rhesus-D factor.
  • Of je bloed antistoffen bevat tegen een bloedgroep die je zelf niet hebt.
  • Of je besmet bent met een van de infectieziekten syfilis (lues), hepatitis-B of HIV.
  • Je hemoglobinegehalte (ijzer)
  • Je glucosegehalte

Lees meer over dit bloedonderzoek in deze folder. Deze krijg je ook van ons mee tijdens de eerste controle.

Prenatale screening

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. De meeste kinderen komen gelukkig gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte kunnen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig opsporen. Het doel hiervan is zo snel mogelijk behandelopties te kunnen bieden.
Op deze website lees je meer hier meer over. https://www.pns.nl/

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT test is betrouwbaarder dan de combinatietest. Om deze reden wordt de NIPT als eerste screeningstest aangeboden. Deze test brengt geen extra risico op een miskraam met zich mee en is voor ruim 99% betrouwbaar. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. In het bloed zitten DNA cellen van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als van het kind. Het laboratorium kan onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down- edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT kan uitgevoerd worden vanaf 10 weken. De uitslag komt na ongeveer 10 dagen nadat het bloed op het laboratorium is onderzocht.
De test wordt volledig vergoed.
De test geeft aan of er sprake is van een verhoogd risico of een niet-verhoogd risico op één van de drie bovengenoemde syndromen. Als er sprake is van een verhoogd risico kan er een diagnostische test worden ingezet. Dat zal dan een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest zijn. Deze twee onderzoeken brengen wel een verhoogd risico op een miskraam met zich mee. Voor meer informatie en overwegingen om wel of niet voor prenatale screening te kiezen verwijzen we jullie ook naar de website https://www.pns.nl/prenatale-screeningen/nipt

Tijdens de controle bij ons op de praktijk worden jullie nogmaals gecounseld over de mogelijke onderzoeken en kunnen jullie al je vragen kwijt.

13-weken echo

Je kunt laten onderzoeken of je kind een lichamelijke afwijking heeft.
Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uitziet dan normaal.
De 13-weken echo lijkt veel op de 20-weken echo. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of jouw kind lichamelijke afwijkingen heeft.
www.pns.nl/13-wekenecho

20-weken echo

Rond de 20 weken kun je ervoor kiezen om de 20-weken te laten uitvoeren, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Tijdens een counselingsgesprek brengen we je zowel schriftelijk als mondeling op de hoogte van de inhoud van het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een echo (in principe verricht in onze eigen praktijk in Vorden) waarbij de baby van top tot teen wordt beoordeeld op mogelijke lichamelijke afwijkingen. Je bent niet verplicht om deze echo te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt wel volledig vergoed door de rijksoverheid. De 20 weken echo kan je geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar de uitslag kan je mogelijk ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen.Lees er meer over in deze folder, deze krijg je ook van ons in de mail als je je aanmeldt zodat je er rustig over na kunnen denken.

Glucosecontrole

Bij een aantal zwangere vrouwen bestaat er een verhoogde kans op het ontwikkelen van suikerziekte (zwangerschapsdiabetes. Dit is bijvoorbeeld het geval als er diabetes in je directe familie voorkomt of als je overgewicht hebt. Zwangerschapsdiabetes kan tijdens de zwangerschap een verhoogde kans op complicaties geven, waardoor het belangrijk is om de glucosewaarden in het bloed te controleren.

De glucosecontroles doen we standaard bij iedere zwangere tijdens de intake en tijdens de controle rond 30 weken. We nemen het bloed af in een buisje dat we vervolgens opsturen naar het laboratorium. Na een paar dagen krijgen wij hier dan de uitslag van. Mocht deze waarde afwijkend zijn, dan wordt nader onderzoek ingezet om te kijken of specifieke behandeling nodig is. Wij informeren je hierover wanneer er voor jouw specifieke adviezen of controles gelden.

Hemoglobinecontrole bij 30 weken

Net als het glucosegehalte wordt bij het uitgebreid bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap, ook het hemoglobine-gehalte (Hb) bepaald. Dit is een waarde voor de ijzerconcentratie in het bloed. Tijdens een normale zwangerschap daalt het Hb en bereikt ronde 30e zwangerschapsweek een dieptepunt. Daarna zien we weer een lichte stijging.

Om te bepalen of het Hb-gehalte niet onder een bepaalde grens zakt, nemen we middels een buisje bloed een beetje bloed af. Na een paar dagen horen we vanuit het laboratorium daarvan de uitslag. Indien de waarde te laag is wordt verder gekeken of het nodig is met ijzersuppletie te starten.

Hoofdlocatie
Vorden:

Raadhuisstraat 5
7251 AA Vorden

Spreekuur:
volgens afspraak.


Ruurlo:

Dorpsstraat 5

Spreekuur:
volgens afspraak.


Steenderen:

de Bongerd 3


Spreekuur:
vrijdagochtend

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je helpen?